Oszczędzanie Wiadomości branżowe

W piątek notowanie akcji ING Banku Śląskiego po splicie

18 listopada 2011 r. będzie pierwszym dniem notowania akcji ING Banku Śląskiego po podziale ich wartości nominalnej w stosunku 1:10. Głównym celem przeprowadzenia splitu jest zwiększenie dostępności akcji Banku dla szerszego grona

18 listopada 2011 r. będzie pierwszym dniem notowania akcji ING Banku Śląskiego po podziale ich wartości nominalnej w stosunku 1:10. Głównym celem przeprowadzenia splitu jest zwiększenie dostępności akcji Banku dla szerszego grona akcjonariuszy, jak również zwiększenie ich płynności na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Uchwałę, w sprawie ustalenia terminu wymiany akcji po splicie, podjął na wniosek Banku, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 9 listopada br.

Przypomnijmy, że decyzję o podziale akcji podjęli akcjonariusze ING Banku Śląskiego na Nadzwyczajnym Walnym zgromadzeniu, które odbyło się 24 października br. W wyniku tej uchwały kapitał zakładowy banku, wynoszący 130.100.000 zł został podzielony na 130.100.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda akcja.

Powyższa zmiana oznaczała podział każdej z dotychczasowych akcji ING Banku Śląskiego mającej wartość nominalną 10 zł, na dziesięć akcji o wartości nominalnej jeden zł.

Zmiana struktury kapitału Banku została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach z 31 października 2011 r.

A to już wiesz?  Za nieujawnione dochody zapłacisz 75 procent podatku

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy