Pekao SA

Start nowego Pekao24

Start nowego Pekao24

Klienci indywidualni Banku Pekao SA mogą już korzystać z nowego systemu bankowości internetowej Pekao24. Zmieniony został układ menu, szata graficzna i sposób nawigacji – wszystko po to, aby podnieść ergonomię i zwiększyć wygodę realizacji operacji. Z systemu korzysta obecnie blisko 1,5 mln klientów posiadających Eurokonta w Banku Pekao.

– Naszym celem było przebudowanie Pekao24 pod kątem poprawy ergonomii korzystania z systemu oraz komfortu realizacji operacji w Internecie. Tworząc architekturę nowego serwisu kierowaliśmy się oczekiwaniami i sugestiami naszych klientów, badaniami użyteczności przy udziale grup fokusowych, a także światowymi trendami w bankowości elektronicznej – mówi Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Banku, nadzorujący działalność Pionu Bankowości Detalicznej.

W nowym Pekao24 menu jest znacznie uproszczone. Podobne do siebie produkty i funkcje zostały połączone lub pogrupowane, dzięki czemu zmniejszyła się liczba opcji oraz zakładek. Tę samą operację można zrealizować z różnych miejsc serwisu. Jednolity standard prezentacji informacji i przejścia między poszczególnymi funkcjami oraz spójna nawigacja ułatwiają realizację poszczególnych etapów operacji.

– Za dużo opcji i funkcji do wyboru to mniejsza efektywność, a w konsekwencji mniejsza wygoda korzystania z bankowości internetowej. Dlatego nowe Pekao24 zostało zaprojektowane tak, aby uwaga użytkownika koncentrowała się na treści strony i wykonywanych operacjach, a nie na nawigacji w serwisie – tłumaczy Bartłomiej Nocoń, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej Banku Pekao SA.

Co ważne, klient może indywidualnie dostosowywać serwis do swoich potrzeb i oczekiwań. Może samodzielnie określić liczbę i rodzaj prezentowanych informacji dostępnych na ekranie głównym zaraz po zalogowaniu, wprowadzić ?Moje Skróty”, czyli własne menu z linkami do najczęściej wykorzystywanych przez niego funkcji, a także nadać posiadanym produktom nazwy własne. W serwisie zastosowane zostały najnowsze rozwiązania technologiczne, gwarantujące bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji.

– Uruchomienie nowego Pekao24 jest kolejnym – po wdrożeniu systemu internetowego PekaoFIRMA24 dedykowanego dla firm z sektora MŚP – etapem rozwoju alternatywnych kanałów dostępu do usług Banku Pekao SA. Jest on kluczowy dla zwiększenia satysfakcji naszych Klientów, których średnio 300 tysięcy loguje się każdego dnia do bankowości internetowej Pekao24 – dodaje Grzegorz Piwowar.

W nowym Pekao24 nie ulegają zmianie dane do logowania (numer klienta, hasło i PIN), sposób logowania oraz ustanowione przelewy zdefiniowane, cykliczne i z datą przyszłą. Nie zmienia się również adres strony do logowania – www.pekao24.pl

Wprowadzone zmiany dotyczą również serwisu maklerskiego Pekao24Makler. Wszystkie rodzaje operacji zostały na nowo pogrupowane oraz umieszczone w pięciu sekcjach tematycznych w poziomym menu głównym.

Na koniec 2009 roku z Pekao24 korzystało 1,4 mln posiadaczy Eurokont Pekao SA. W 2009 roku średnio codziennie przybywało ok. 1200 nowych użytkowników systemu. Obecnie klienci wykonują za pośrednictwem Pekao24 ok. 250 tys transakcji dziennie.

Bank Pekao SA działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (ponad 1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i 20 000 w całej Europie. Bank Pekao SA obsługuje ponad 5 milionów klientów. Bank trzykrotnie zdobył tytuł Najlepszego Banku w Polsce w roku 2005, 2008 oraz 2009 przyznawany przez magazyn ?Euromoney”, tytuł Najlepszego Polskiego Banku w roku 2006, 2009 oraz 2010 magazynu ?Global Finance”, a także trzykrotnie był uznawany za Najlepszy Bank w Polsce w roku 2009, 2008 i 2004 przez magazyn ?The Banker” . Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która jest silnie zakorzeniona w 22 europejskich krajach, prowadzi ponad 9800 placówek oraz zatrudnia ponad 165 tys. osób, stanem na koniec 2009 roku.

informacje dodatkowe o nowym pekao24

Najważniejsze zmiany w systemie Pekao24
1.Zmiana układu funkcji  i sposobu dotarcia do nich;
2.Uproszczone menu ? podobne produkty i funkcje zostały połączone, co pozwoliło zmniejszyć liczbę zakładek i opcji;
3.Możliwość samodzielnego określenia liczby i rodzaju prezentowanych informacji  dostępnych zaraz po zalogowaniu się do serwisu (personalizacja strony głównej), np. nowe przyciski funkcyjne pozwalają na ukrywanie, zwijanie i przesuwanie elementów na stronie głównej; 
4.”Moje skróty” ? stały przycisk w górnej części serwisu do sekcji, która pozwala zbudować własne menu z linkami do najczęściej wykorzystywanych funkcji;
5.Możliwość nadawania “nazw własnych” dla posiadanych produktów bezpośrednio po wejściu w szczegóły danego produktu;
6.Lista odbiorców oraz lista Urzędów Skarbowych zostały  połączone z listą przelewów zdefiniowanych, a książka telefoniczna z listą doładowań zdefiniowanych;
7.Klient może wykonać przelew jednorazowy lub zdefiniowany wybierając odpowiednią pozycję z menu bocznego w zakładce ?Rachunki? lub z poziomu listy rachunków – klikając na przycisk “Operacje” znajdujący się przy każdym rachunku;
8.Klient może określić, czy przelew zdefiniowany będzie wymagał autoryzacji przy każdej jego realizacji;
9.W trakcie wykonywania przelewu jednorazowego Klient może zdefiniować przelew jako przelew cykliczny, może wskazać dzień wykonania przelewu cyklicznego, jeśli data jego realizacji wypadnie w dniu wolnym od pracy;
10.W sekcji “Nasza oferta” Klient ma szybki dostęp do aktualnej oferty Banku, może złożyć wniosek o rachunek, pożyczkę lub kartę płatniczą oraz skorzystać z kalkulatora kredytowego, aby obliczyć ratę pożyczki ekspresowej; 
11.Sekcja “Galeria rabatów” prezentuje obowiązujące rabaty przy płatnościach kartami. 
Najważniejsze zmiany w serwisie maklerskim Pekao24Makler.

Wszystkie rodzaje operacji zostały na nowo pogrupowane oraz umieszczone w pięciu sekcjach tematycznych w poziomym menu głównym;

Z poziomu listy rachunków maklerskich Klient ma szybki dostęp do często używanych funkcji, takich jak: aktywa, zlecenia i przelewy;

Obsługa finansowa została zgrupowana w jednej zakładce, w której znalazły się przelewy, historia finansowa i wyciąg z rachunku.

Połączyliśmy przelew na rachunek brokerski i przelewy na rachunki bankowe w jeden, łatwy w obsłudze formularz. Klient może też samodzielnie zdefiniować nowe rachunki do przelewów;

Ustawienia Pekao24Makler zostały zgrupowane w ramach wspólnej strony, na której Klient może zarządzać autoryzacją zleceń, ustawieniami domyślnymi, profilami notowań oraz przeglądać swoje dane.

hastagi na stronie:

#pko24 #pko24sa #pkosa24 #pekao24 logowanie #pko24 logowanie #pko 24 logowanie #pkosa24 logowanie #przelew cykliczny #ipko24 #pekao24firma

Similar Posts