Wiadomości branżowe

Kredyt Bank ma ?Wolontariusza miesiąca?

Katarzyna Raciborska z Kredyt Banku została uznana przez Centrum Wolontariatu za „Wolontariusza miesiąca”. Jest ona regionalnym menadżerem sprzedaży w północno-wschodnim makroregionie detalicznym KB. Centrum Wolontariatu

Katarzyna Raciborska z Kredyt Banku została uznana przez Centrum Wolontariatu za „Wolontariusza miesiąca”. Jest ona regionalnym menadżerem sprzedaży w północno-wschodnim makroregionie detalicznym KB.

Centrum Wolontariatu przyznaje tytuł „Wolontariusza miesiąca” osobom, które działają na rzecz potrzebujących i są wspierani przez swoje firmy. To pierwsze wyróżnienie dla pracownika Kredyt Banku, który od pół roku wspólnie z Grupą Warta realizuje program wolontariatu pracowniczego pod hasłem „TAK od serca”.

Katarzyna Raciborska pomaga dzieciom ze Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Żerdanikach oraz w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej “Dwójka” im. dr Ireny Białówny w Białymstoku. Corocznie organizuje też aukcję charytatywną, z której dochód jest przeznaczony na potrzeby Stowarzyszenia w Żardenikach.
Dodatkowo p. Katarzyna pełni funkcję koordynatora wolontariuszy w swoim regionie, aktywnie zachęcając ludzi do pracy dla innych.

Dzięki zaangażowaniu pani Kasi mamy w regionie już prawie 20 wolontariuszy, tylko w czerwcu zorganizowaliśmy dwie akcje. Żeby pozytywnie zarażać innych pracowników nie trzeba dużo, wystarczą dobre chęci – powiedział Mieczysław Pugawko, dyrektor makroregionu detalicznego w Białymstoku.

Kredyt Bank i WARTA zainicjowały w grudniu 2008 r. Program Wolontariatu Pracowniczego „TAK od serca”. Pracownikom przyznawane są też granty z Fundacji Warty i Kredyt Banku, która dofinansowuje lokalne projekty społeczne zgłaszane przez pracowników. Granty są częścią całego Programu Wolontariatu. Co istotne, ta dobroczynna działalność jest realizowana w godzinach pracy, za które pracownik dostaje swoje stałe wynagrodzenie

***
Centrum  powstało w roku 1993, żeby pomagać osobom chcącym pracować na zasadzie wolontariatu w znalezieniu miejsca dla rozwijania swojej aktywności, a wszystkim zainteresowanym pomocą ze strony wolontariuszy wskazanie ludzi gotowych tę pomoc ofiarować. Obecnie w Polsce ok. 23% dorosłych Polaków deklaruje, że jest wolontariuszami.

 

A to już wiesz?  Kolejni Wolontariusze ING dołączyli do BAKCYLA

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy