praca

Rozmowa Kwalifikacyjna – Przyk?adowe pytania

Rozmowa Kwalifikacyjna – Przyk?adowe pytania.
autorem artyku?u jest Sebastian Jakubowski

Pytanie hipotetyczne

Oto hipotetyczna sytuacja, wymyslona na u?ytek rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami na stanowisko dyrektora ds. marketingu i public relations w niewielkiej firmie meblarskiej:

1046673_diverJest 9:30 rano. O 10:00 masz spotkanie z handlowcami regionalnymi, które odbywa sie raz na trzy miesiace, a niektórzy uczestnicy, by wzia? w nim udzia?, musz? dojecha? z daleka, co wi?cej, omawiane b?d? na nim pewne wa?ne kwestie. Umówi?e? si? na godzin? 11:00 z dyrektorem finansowym, aby przedyskutowac z nim bud?et na rok nastepny. Spotkanie b?dzie trwa?o a? do lunchu, po którym masz porozmawia? indywidualnie z trzema handlowcami na temat spraw zwi?zanych z regionem. O 15:30 masz spotkanie z dyrektorem naczelnym.

Odebra?es w?a?nie telefon od dziennikarki, pisz?cej du?y artyku? na temat mebli, która chce opisac w nim produkty Twojej firmy. Potrzebuje szczegó?owych informacji, jest przy tym zaniepokojona, bo rok temu ukaza? sie artyku?, w którym kwestionowano jako?? waszych wyrobów. Poprosi?a o faks z odpowiedziami na kilka pyta? i wys?anie kogos z najnowszymi broszurami (siedziba wydawnictwa znajduje sie kilka ulic dalej), zapowiedzia?a te?, ?e o 10:30 zadzwoni znowu, majac nadzieje na d?u?sza rozmowe. Artyku? idzie do druku wieczorem. Jak post?pisz?

Odpowied?

Jak w ka?dej sytuacji, jest wiele dodatkowych szczegó?ów, których znajomosc u?atwi?aby udzielenie odpowiedzi. Dodatkowe punkty nale?a sie kandydatowi, który zada rozsadne pytania. (Czy ju? ktos rozmawia? z ta dziennikarka? Jak opiniotwórcza jest ta gazeta? Czy ktos inny móg?by poprowadzic spotkanie? Jak wa?ne jest spotkanie z dyrektorem naczelnym? itp.).

Mo?na uznac, ?e idealnie by?oby rozwiazac te hipotetyczna sytuacje w sposób nastepujacy:

Nale?y wys?ac faks i pos?anca z informacjami, o które prosi dziennikarka. Poniewa? artyku? mo?e miec krytyczna wage dla firmy, nale?y do?o?yc wszelkich staran i u?yc wszelkich srodków, ?eby wywrzec na autorce jak najlepsze wra?enie. Powinno sie zaproponowac spotkanie podczas wczesnego lunchu w celu przedyskutowania publikacji, zw?aszcza tego, jak wiele sie zmieni?o od czasów tamtego feralnego artyku?u — mo?na opowiedziec o zdobytych nagrodach itp. Reszta dnia powinna zostac podporzadkowana spotkaniu z dziennikarka. Nale?y rozpoczac spotkanie, wyjasnic sytuacje i rozdzielic miedzy cz?onków zespo?u punkty programu do poprowadzenia. Trzeba zadbac o to, by dyrektor naczelny i dyrektor finansowi wiedzieli, co sie dzieje — dyrektor finansowy byc mo?e bedzie móg? poprowadzic spotkanie. Nale?y przesunac godziny indywidualnych spotkan z handlowcami i z dyrektorem naczelnym. Na lunch z dziennikarka nale?y zarezerwowac stolik w pobliskiej restauracji cieszacej sie dobra opinia.

Odpowiedz udzielona przez kandydata powinna zostac oceniona w skali od 1 do 10.

Trzeba pamietac, zeby stosowac zarówno otwarte, jak i zamkniete pytania. Zamkniete pytania zadaje sie w celu ustalenia konkretnych faktów:

Kiedy zdoby?/a pan/pani uprawnienia bieg?ego ksiegowego?
Czy zosta?/a pan/pani z ostatniej posady zwolniony/a w trybie dyscyplinarnym?

Jesli pozadane jest, zeby kandydaci udzielili szerszych informacji i generalnie bardziej sie otworzyli, zadaje sie pytania o charakterze otwartym:

Dlaczego zdecydowa?/a sie pan/pani na odejscie z poprzedniego miejsca pracy? Co podoba sie panu/pani w pracy z klientami?
Jakie cechy wed?ug pana/pani najlepiej predysponuja pana/pania do objecia kierowniczego stanowiska?
Prosze opowiedziec mi o problemach, z jakimi sie pan/pani spotka?/a, pe?niac funkcje kierownicza.
Jak poradzi?/a sobie pan/pani z przejsciem z pracy w sektorze budzetowym do pracy w sektorze prywatnym?
Kiedy pan/pani zrozumia?/a, ze jego/jej prawdziwym powo?aniem jest praca przy szkoleniu innych?

Im wieksze doswiadczenie ma prowadzacy, tym lepiej opanuje sztuke mieszania pytan otwartych (których powinna byc wiekszosc) z zamknietymi. Na przyk?ad, prowadzac rozmowe z kandydatem ubiegajacym sie o stanowisko kierownicze, powinno sie zadawac otwarte pytania o doswiadczenia w kierowaniu zespo?em i opinie na temat tego, jak to sie powinno dobrze robic. W miedzyczasie warto wtracic zamkniete pytania o to, jak d?ugo kandydat pracowa? na kierowniczym stanowisku i czy by? karany nagana przez pracodawce za zle wykonana prace, niew?asciwe nastawienie czy spóznianie sie do pracy.

Jesli prowadzacy chce poznac szczegó?y zyciorysu zawodowego kandydata, prawde o jego nastawieniu i stosunku do pracy, zadaje pytania badajace. Jesli na przyk?ad zauwazy niewielka niezgodnosc miedzy data odejscia z jednej firmy a data zatrudnienia w drugiej i wyczuje, ze okolicznosci odejscia nie by?y zbyt przyjazne, moze wybadac sytuacje, zadajac takie pytania:

Z tego, co pan/pani mówi, wnioskuje, ze nie by?/a pan/pani zupe?nie zadowolony/a z pracy w „Hamulce Jankowski”. Jak d?ugo szuka?/a pan/i okazji do zmiany miejsca pracy?
Czy ma pan/pani jakies powody, by uwazac, ze panski prze?ozony by? z pana/pani pracy niezadowolony? Musze tu zaznaczyc, ze byc moze poprosimy go o opinie na pana/pani temat.
Czy odszed?/odesz?a pan/pani z pracy dobrowolnie, czy zosta?/a zwolniony/a?
Czy pomiedzy odejsciem z „Hamulce Jankowski” a zatrudnieniem sie w „Uk?ady Wydechowe Malon” mia?/a pan/pani jakas przerwe w pracy?

Doswiadczeni prowadzacy zwykle badaja, po prostu zachecajac kandydatów, którzy skonczyli odpowiadac na pytania, „prosze mówic dalej” lub „prosze opowiedziec mi o tym cos wiecej” lub pytaja „czy by? jakis inny powód”, po czym pozwalaja kandydatowi rozwinac odpowiedz. Dzieki takim sztuczkom albo wychodzi na jaw ca?a prawda, albo tez kandydaci wpadaja w pu?apke w?asnej nieprawdomównosci. To kolejny dobry powód, dla którego wazne jest, by rozmowe kwalifikacyjna przeprowadza?y dwie osoby, tak zeby jedna mog?a badac dalej, podczas gdy druga notuje uwagi. Takie metody moga sie wydawac podobne do policyjnych metod przes?uchiwania swiadków, ale sa niezbednym zabezpieczeniem pozwalajacym na wy?apanie kluczowych faktów, mogacych wp?ynac na ostateczna decyzje.

Ostatnia uwaga na temat przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych: przez ca?y czas prowadzacy musza byc uprzejmi. Nie powinni przerywac kandydatom ani pomagac im w odpowiedziach, chyba ze kandydaci sa m?odzi, zdenerwowani lub niedoswiadczeni i jest im potrzebne wsparcie. Niepotrzebne lub zbyt agresywne badanie kandydata moze zniechecic do podjecia pracy w firmie, której kierownictwo jest nieuprzejme, zbyt podejrzliwe albo jedno i drugie. O uprzejmym traktowaniu kandydata nie nalezy zapominac nawet po zakonczeniu rozmowy, trzeba wtedy upewnic sie, ze nie ma zadnych dodatkowych pytan, poinformowac jasno na temat nastepnego etapu rekrutacji i podziekowac za przybycie. Osobom, które zdaja sie byc mocnymi kandydatami, warto zaproponowac krótka wycieczke po zak?adzie, zw?aszcza jesli jest to zak?ad produkcyjny.Praca w Polsce jest – trzeba tylko umie? j? znale??!

Artyku? pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

hastagi na stronie:

#getin bank rozmowa kwalifikacyjna #samsung rozmowa kwalifikacyjna #rozmowa kwalifikacyjna getin bank #rozmowa kwalifikacyjna samsung #rozmowa kwalifikacyjna do banku #ing rozmowa kwalifikacyjna #kredyt bank rozmowa kwalifikacyjna #rozmowa kwalifikacyjna w getin banku #rozmowa kwalifikacyjna w pko #rozmowa kwalifikacyjna w banku

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy