Oszczędzanie Wiadomości branżowe

Nowy adres strony systemu ING BankOnLine

Od 3 września br. zmienia się adres strony systemu bankowości internetowej ING Banku Śląskiego. System transakcyjny banku został przeniesiony na domenę ingbank.pl, dzięki czemu dostęp do niego jest bardziej intuicyjny.Celem zmiany jest

Od 3 września br. zmienia się adres strony systemu bankowości internetowej ING Banku Śląskiego. System transakcyjny banku został przeniesiony na domenę ingbank.pl, dzięki czemu dostęp do niego jest bardziej intuicyjny.

Celem zmiany jest uproszczenie dostępu do ING BankOnLine oraz zintegrowanie w ramach tej samej domeny internetowej systemu transakcyjnego oraz strony informacyjnej banku.

Nowe adresy logowania obowiązujące od 3 września:

Zmianie ulega również sposób prezentowania informacji na stronie do logowania. Uproszczony został dostęp do informacji na temat problemów z logowaniem oraz bezpieczeństwem.

Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa. Przed logowaniem do systemu ING BankOnLine należy sprawdzić, czy:

  • adres strony dla podawania  Identyfikatora Użytkownika to: https://online.ingbank.pl/bskonl/login.html
  • adres strony dla podania  hasła do systemu to:  https://online.ingbank.pl/bskonl/login-pass.html
  • zweryfikować, czy strona jest zabezpieczona ważnym certyfikatem wystawionym przez firmę VeriSign
  • czytać uważnie pojawiające się w przeglądarce komunikaty o alertach bezpieczeństwa
  • nigdy nie ignorować ostrzeżeń przeglądarki o błędnym certyfikacie
  • kończyć pracę przez użyciu opcji “Wyloguj”.

A to już wiesz?  18-miesi?czna struktura Naturalny Zysk

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy