Finanse

seminarium Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce

seminarium Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce
O szansach i barierach rozwoju krajowego rynku obligacji rozmawiali uczestnicy III edycji seminarium Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele

O szansach i barierach rozwoju krajowego rynku obligacji rozmawiali uczestnicy III edycji seminarium Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele PKO Banku Polskiego, który jest liderem w finansowaniu podmiotów gospodarczych na polskim rynku.

Konferencję rozpoczął panel poświęcony roli rynku obligacji jako alternatywnego źródła kapitału. Zdaniem jego uczestników rynek obligacji nieskarbowych będzie rozwijał się w szybkim tempie ze względu na zakończenie okresu nadpłynności sektora bankowego oraz aktywności inwestorów, takich jak m.in. fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne. Ważnym czynnikiem rozwoju rynku powinno być wzmocnienie kompetencji inwestycyjnych tych instytucji, szczególnie w zakresie analizy ryzyka kredytowego. Obligacje stanowią obecnie istotną formę finansowania samorządów oraz przedsiębiorstw. Na rozwój rynku może mieć wpływ mniejsza skłonność sektora bankowego do finansowania długoterminowych projektów inwestycyjnych, w związku z wdrożeniem norm Bazylei III. Uczestnicy konferencji byli także zgodni, że silny krajowy rynek obligacji to istotny bufor chroniący gospodarkę przed zawirowaniami zewnętrznymi, umożliwiający dywersyfikację źródeł finansowania po stronie przedsiębiorstw i samorządów oraz portfela aktywów po stronie instytucji inwestycyjnych.

W panelu moderowanym przez Pawła Borysa, Dyrektora Zarządzającego ds. Strategii i Inwestycji w PKO Banku Polskim udział wzięli przedstawiciele PKN Orlen S.A., Banku Ochrony Środowiska S.A. i Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

W opinii uczestników konferencji największą obecnie barierą rozwoju rynku obligacji jest niska płynność obrotu, która znacznie utrudnia inwestorom sprzedaż papierów w dowolnym momencie, na oczekiwanych przez nich warunkach. Dodatkowym ograniczeniem jest także konieczność posiadania przez potencjalnego emitenta odpowiednio wysokiego ratingu oraz niewielka liczba zrealizowanych na polskim rynku emisji, które mogłyby stanowić benchmark dla inwestorów instytucjonalnych, jednocześnie przyciągając kapitał inwestorów indywidualnych. Zdaniem Błażeja Borzyma, Dyrektora Banku w Pionie Rynków PKO Banku Polskiego rozwiązaniem problemu może być zaangażowanie instytucji bankowych i domów maklerskich w tworzenie obrotu na rynku długu. – Banki są naturalnie predestynowane do bycia animatorem tego rynku. Mogą zapewnić najbardziej efektywną dystrybucję długu do inwestorów ? powiedział w trakcie panelu Banki na wtórnym rynku obligacji.

A to już wiesz?  5 tysięcy powodów do pomocy Südzucker Polska S.A. wspiera lokalne instytucje

W sesji poświęconej perspektywom rozwoju rynku nieskarbowych obligacji detalicznych PKO Bank Polski reprezentowała Ilona Wołyniec, Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych, do którego strategicznych zadań należy m.in. przygotowywanie emisji obligacji JST oraz powiązanych z nimi podmiotów korporacyjnych sektora użyteczności publicznej.

PKO Bank Polski jest doświadczonym uczestnikiem rynku papierów dłużnych. Tylko w I półroczu 2011 roku zorganizował siedem emisji obligacji korporacyjnych o łącznej wartości 1,8 mld zł i 30 emisji obligacji komunalnych o łącznej wartości 0,8 mld zł. Z portfelem należności od klientów instytucjonalnych w wysokości 57,9 mld zł Bank jest liderem w finansowaniu podmiotów gospodarczych na polskim rynku.

PKO Bank Polski był głównym partnerem seminarium.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Zgodnie z wyliczeniami firmy Intelace Research, z aktywami na poziomie 42,232 mld euro według stanu na koniec 2010 roku, jest też największym bankiem w Europie Środkowo-Wschodniej. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za 1. półrocze 2011 roku wyniósł 1,838 mld zł. Z ponad 25-procentowym udziałem w rynku Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych, oferując oprócz tradycyjnych kredytów hipotecznych również preferencyjne kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez portal finansowy Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader’s Digest certyfikatami “Produkt Roku 2010” jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem “Złotego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zwycięzcą konkursu “Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, posiadaczem certyfikatu “Firma Przyjazna Klientowi” oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt – za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wdrażane przez Bank zostały z kolei docenione przez Gazetę Bankową, która przyznała mu tytuł “Bankowego Lidera Informatyki Instytucji Finansowych 2010”. Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych działających w Polsce – 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu “Top Marka” według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na półtora miliarda dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej “Polskie Marki 2010” jej wartość została określona na 3,6 mld zł.

A to już wiesz?  W Kredyt Banku euro na 100%

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy