Oszczędzanie Wiadomości branżowe

Jakub Borowski w Radzie Gospodarczej

Jakub Borowski, główny ekonomista Kredyt Banku został członkiem Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. Nominacja została wręczona w poniedziałek, 13 lutego br.Rada Gospodarcza przy Prezesie Rady Ministrów istnieje

Jakub Borowski, główny ekonomista Kredyt Banku został członkiem Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. Nominacja została wręczona w poniedziałek, 13 lutego br.

Rada Gospodarcza przy Prezesie Rady Ministrów istnieje od 2010 roku, składa się z ekonomistów, naukowców i praktyków biznesu, których zadaniem jest przedstawianie premierowi niezależnej i obiektywnej opinii na temat bieżących i planowanych działań rządu. Przewodniczącym Rady jest Jan Krzysztof Bielecki.

Jakub Borowski jest doktorem nauk ekonomicznych, adiunktem w Katedrze Ekonomii II w Szkole Głównej Handlowej. Jest stypendystą DAAD (Uniwersytet Humboldta w Berlinie), uczestnikiem staży badawczych w Narodowym Banku Austrii, ifo Institut w Monachium, Instytucie DIW w Berlinie i Federalnym Ministerstwie Finansów RFN. Dr Borowski jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych i prasowych poświęconych polityce gospodarczej i strategii przystąpienia Polski do strefy euro. W latach 2003-2004 kierował zespołem ekonomistów NBP, którzy przygotowali Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro. W latach 2009-2010 kierował zespołem pracowników naukowych, którzy opracowali Raport na temat wpływu przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM na gospodarkę Polski. W czerwcu 2011 r. nakładem Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego ukazała się jego książka pt. Integracja monetarna. Wyzwania dla Polski.

A to już wiesz?  Nowa edycja 6-miesięcznej lokaty strukturyzowanej w Kredyt Banku

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy