Wiadomości branżowe

Gwarancja Zysku w ING

ING Bank Śląski we współpracy z ING Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie zaoferował klientom nowy produkt strukturyzowany - Inwestycyjny Plan Ubezpieczeniowy „Gwarancja Zysku”. Zagwarantowany dochód wynosi 12% netto (bez

ING Bank Śląski we współpracy z ING Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie zaoferował klientom nowy produkt strukturyzowany – Inwestycyjny Plan Ubezpieczeniowy „Gwarancja Zysku”. Zagwarantowany dochód wynosi 12% netto (bez podatku) w okresie inwestycji wynoszącym 36 miesięcy. Subskrypcja potrwa od 2 do 16 lutego br.

„Nasze wieloletnie doświadczenia na rynku produktów strukturyzowanych wskazują, ze charakter produktu powinien być jak najlepiej dostosowany zarówno do wiedzy, jak i doświadczenia inwestycyjnego jego potencjalnego nabywcy. Dlatego wprowadziliśmy nowy produkt, który w nieco inny sposób niż dotychczas rozkłada akcenty pomiędzy gwarancją zysku a właściwą inwestycją. Gwarantowany dochód w wysokości 12% w skali 36 miesięcy odpowiada oprocentowaniu 4,94% rocznie na tradycyjnej lokacie. Przy uwzględnieniu elementu inwestycyjnego, który może przynieść klientom dodatkowy dochód netto 1% za każdy rok inwestycji, całkowity dochód z „Gwarancji Zysku” może być porównywalny do tradycyjnej lokaty oprocentowanej w wysokości 6,17% w stosunku rocznym” – powiedział Dariusz Maliszewski, Manager Wydziału Produktów w ING Banku Śląskim.

Inwestycyjny Plan Ubezpieczeniowy „Gwarancja Zysku” jest 36-miesięcznym ubezpieczeniem na życie i dożycie, w którym ochronę ubezpieczeniową zapewnia ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Najważniejsze parametry produktu to:

  • zapewniony conajmniej 12% zysk za okres inwestycji,
  • przystąpienie do ubezpieczenia nie wiąże się z dodatkowymi opłatami,
  • brak podatku Belki od dochodu uzyskanego w okresie inwestycji,
  • wpłaty dokonane na poczet składki w okresie subskrypcji będą oprocentowane 3% w skali roku,
  • odsetki naliczone za okres subskrypcji powiększają wpłatę na poczet składki.

Inwestycyjny Plan Ubezpieczeniowy „Gwarancja Zysku” dostępny jest we wszystkich oddziałach ING Banku Śląskiego, jak również za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej INGBankOnLine.

A to już wiesz?  W ING nowe konto oszczędnościowe w EUR

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy