Oszczędzanie Wiadomości branżowe

Baza Dostawców Kwalifikowanych w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski udostępnił na stronach internetowych specjalną sekcję dla dostawców. Wypełniając Formularz Samorejestracji i akceptując Kodeks postępowania dla dostawców ING Banku Śląskiego, firmy mogą uzyskać status Dostawcy Kwalifikowanego.

Wdrożyliśmy proces kwalifikacji dostawców, którego celem jest weryfikacja kontrahentów pod kątem możliwości nawiązania współpracy oraz w konsekwencji stworzenie Bazy Dostawców Kwalifikowanych. Działamy zgodnie z etyką biznesu, w sposób otwarty i uczciwy i tego samego oczekujemy od naszych dostawców.  ? powiedziała Ilona Dzierżanowska, Dyrektor Banku odpowiedzialna za Pion Usług w ING Banku Śląskim.

W ogólnodostępnej sekcji dla dostawców, na stronie www.ingbank.pl, zamieszczono treść Kodeksu postępowania dla dostawców ING Banku Śląskiego oraz Formularz Samorejestracji.

Kodeks postępowania dla dostawców określa standardy pracownicze oraz ochrony środowiska, których każdy dostawca ING Banku Śląskiego deklaruje się przestrzegać.

Samorejestracja jest pierwszym etapem procesu kwalifikacji dostawcy. Polega ona na wypełnieniu Formularza Samorejestracji i akceptacji Kodeksu postępowania. Wprowadzone dane są analizowane i oceniane pod kątem możliwości współpracy z bankiem przez Departament Zakupów i Zarządzania Dostawcami ING Banku Śląskiego. W wyjątkowych przypadkach, jeśli zaistnieją szczególne wymagania prawne lub w przypadku specyficznych postępowań zakupowych, dane zarejestrowane w formularzu mogą wymagać uzupełnienia.

Po pozytywnym zakończeniu procesu weryfikacji, firma staje się Dostawcą Kwalifikowanym. Pozyskanie takiego statusu, umożliwia udział w organizowanych przez ING Bank Śląski postępowaniach zakupowych, przy czym bank zastrzega sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi firmami.

Więcej na http://www.ingbank.pl/o-banku/dostawcy#tab=1

Similar Posts