Tag Archives: stan

Zysk z lokaty rzadko przekracza 6 proc.

Zysk z lokaty rzadko przekracza 6 proc.

Banki oferuj? nowe lokaty krótkoterminowe, których oprocentowanie oscyluje wokó? 6 proc. w uj?ciu rocznym. Z drugiej strony instytucje nadal podnosz? op?aty za podstawowe us?ugi bankowe. Co w ci?gu minionego tygodnia zmieni?o si? w bankowo?ci dla klientów indywidualnych? DEPOZYTY Lokaty 4 maja eurobank wprowadzi?…

jako? czy Jako??? bank, czy MultiBank?

1-go maja MultiBank rozpocz?? kampani? promuj?c? rachunki ze zwrotem op?at dla Klientów indywidualnych. W komunikacji wykorzystuje radio, Internet, outdoor oraz powierzchni? witryn w placówkach. Akcja potrwa do 31 czerwca 2009 r. W ogólnopolskich i tematycznych stacjach radiowych uka?? si? spoty prezentuj?ce…

mBank rusza z najnowszą kampanią

19 października br. rusza nowa kampania wizerunkowo-sprzedażowa mBanku. Ma na celu poinformowanie jak najszerszej grupy odbiorców, że oferta mBanku wykracza poza standardowe wyobrażenia o bankowości. Przekaz skupia się na komunikowaniu kluczowych zalet mBanku, promując ofertę dla Klientów indywidualnych i firmowych: eKONTO, Supermarket Funduszy Inwestycyjnych, ubezpieczenie samochodowe oraz mBIZNES konto.…

II Edycja Konferencji Fuzje i Przejęcia

Aktywność powiązana z fuzjami i przejęciami wciąż pozostaje jedną z najbardziej ryzykownych metod inwestycji środków pieniężnych, natomiast każda pomyłka inwestycyjna może słono kosztować. W czasach spowolnienia gospodarczego fuzje i przejęcia stają się ważnym elementem strategii spółek. Coraz częściej pojawiają się atrakcyjne okazje dla nabywców, którzy po niższych cenach dokonują akwizycji podmiotów konkurencyjnych.…

Ile za to euro? Półtora dolara się należy

Rosnące indeksy na giełdach i optymizm inwestorów po wynikach spółek w USA sprawiły, że kurs EUR/USD przebił poziom 1,5 dolara. Euro wzbiło się ponad poziom 1,5 dol. po raz pierwszy od sierpnia ubiegłego roku. Moment ten byłby może i bardziej pompatyczny gdyby takie wzrosty udało się utrzymać, ale i tak sam fakt przebicia okrągłej granicy był chyba wczoraj wydarzeniem dnia.…
Top