Tag Archives: roku

Mistrzowskie oszczędzanie z ING

ING Bank Śląski przygotował dla użytkowników serwisu Facebook konkurs promujący oszczędzanie. Do zadań uczestników zabawy należy m.in. szukanie okazji zakupowych w Internecie i odkładanie zaoszczędzonych w ten sposób pieniędzy na wirtualnym rachunku oszczędnościowym. Konkurs trwa do 24 lutego.…

Dynamiczny wzrost kredytów w ING

Po czterech kwartałach 2012 roku skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego wyniósł 832,3 mln zł w porównaniu z 880,1 mln zł przed rokiem. W minionym roku ING Bank Śląski zanotował wzrost udziału w rynku depozytów oraz dwucyfrowy wzrost kredytów. Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego w 2012 roku: przychody ogółem wzrosły o 8% do 3 201,1 mln zł, koszty ogółem wzrosły o 10% do 1 822,2 mln zł, wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 7% do 1 378,9 mln zł, zysk brutto był niższy o 9% do 1 016,1 mln zł, zysk netto był niższy o 5% do 832,3 mln zł, zwrot z kapitału (ROE) osiągnął poziom 11,7%, wskaźnik koszty/dochody wyniósł 56,9%, udział kredytów zagrożonych wyniósł 4,1% w porównaniu ze średnią dla banków w wysokości 7,7%, wskaźnik wypłacalności kształtował się na poziomie 14,6%.…

Ankieta ING: Łupki dzielą Polaków

Ponad połowa klientów ING uważa, że gaz łupkowy to dla Polski szansa lub uśmiech losu. Co trzecia osoba uznaje go za mrzonkę, a co dziesiąta za zagrożenie ? wynika z ankiety ING Banku Śląskiego. W związku z powracającą dyskusją na temat roli gazu łupkowego dla Polski, postanowiliśmy powtórzyć ankietę z maja ubiegłego roku, sondującą opinię klientów ING na ten temat.…

W Święta Polacy są bardziej rozrzutni od większości Europejczyków – wynika z międzynarodowego badania ING

Co piąty Polak przeznaczy na nadchodzące Święta więcej pieniędzy niż rok temu. To drugi najwyższy wynik w Europie. Polskie przywiązanie do świątecznej obfitości pokazuje też wysoki odsetek osób finansujących te wydatki kredytem ? wynika z badania ?Finansowy Barometr ING?, zrealizowanego dla Grupy ING przez TNS NIPO w dziewięciu krajach Europy.…
Top