Tag Archives: oto

Zysk z lokaty rzadko przekracza 6 proc.

Zysk z lokaty rzadko przekracza 6 proc.

Banki oferuj? nowe lokaty krótkoterminowe, których oprocentowanie oscyluje wokó? 6 proc. w uj?ciu rocznym. Z drugiej strony instytucje nadal podnosz? op?aty za podstawowe us?ugi bankowe. Co w ci?gu minionego tygodnia zmieni?o si? w bankowo?ci dla klientów indywidualnych? DEPOZYTY Lokaty 4 maja eurobank wprowadzi?…

jako? czy Jako??? bank, czy MultiBank?

1-go maja MultiBank rozpocz?? kampani? promuj?c? rachunki ze zwrotem op?at dla Klientów indywidualnych. W komunikacji wykorzystuje radio, Internet, outdoor oraz powierzchni? witryn w placówkach. Akcja potrwa do 31 czerwca 2009 r. W ogólnopolskich i tematycznych stacjach radiowych uka?? si? spoty prezentuj?ce…

Zlecenia specjalne w ING Securities

Od 23 listopada br. Dom Maklerski ING, jako jedyny w Polsce, oferuje klientom detalicznym możliwość korzystania z zaawansowanych typów zleceń. Jednocześnie, aby zachęcić inwestorów do wypróbowania nowej usługi, DM ING wprowadza specjalną obniżkę prowizji dla zleceń specjalnych. W ramach zleceń specjalnych klienci mogą korzystać z trzech  typów zleceń: Trailing stop (zlecenie ze stopem kroczącym) – użytkownik określa warunek aktywacji zlecenia, jako określoną procentowo, lub kwotowo zmianę kursu w górę (zlecenie kupna) lub w dół (zlecenie sprzedaży) od kursu odniesienia.…

Dom Maklerski ING oferuje promocyjne warunki zainteresowanym WGPW

Dom Maklerski ING oferuje inwestorom zainteresowanym zapisami na akcje Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych bezpłatne prowadzenie rachunku do końca roku oraz stałą stawkę prowizji od zapisu w wysokości 6 zł, niezależnie od wartości zapisu i sposobu jego złożenia. – Inwestor Indywidualny zainteresowany nabyciem akcji WGPW musi posiadać rachunek papierów wartościowych w domu maklerskim.…

mBank rusza z najnowszą kampanią

19 października br. rusza nowa kampania wizerunkowo-sprzedażowa mBanku. Ma na celu poinformowanie jak najszerszej grupy odbiorców, że oferta mBanku wykracza poza standardowe wyobrażenia o bankowości. Przekaz skupia się na komunikowaniu kluczowych zalet mBanku, promując ofertę dla Klientów indywidualnych i firmowych: eKONTO, Supermarket Funduszy Inwestycyjnych, ubezpieczenie samochodowe oraz mBIZNES konto.…
Top