Tag Archives: norm

Wysokie ekostandardy w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski wprowadził System Zarządzania Środowiskowego wg międzynarodowej normy ISO 14001. System ten pozwala rozpoznawać wszelkie aspekty działalności banku, które mają lub mogą mieć negatywne skutki na środowisko. Audyt z zakresu procedur i działań ekologicznych pokazuje, że bank spełnia wysokie standardy środowiskowe określone międzynarodową normą.…

seminarium Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce

O szansach i barierach rozwoju krajowego rynku obligacji rozmawiali uczestnicy III edycji seminarium Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele PKO Banku Polskiego, który jest liderem w finansowaniu podmiotów gospodarczych na polskim rynku. Konferencję rozpoczął panel poświęcony roli rynku obligacji jako alternatywnego źródła kapitału.…

Ile czasu zajmuje etat?

Ile czasu zajmuje etat? autorem artyku?u jest Sebastian Jakubowski K?opot w tym, ?e prawo pracy jest cz?sto ?amane. – 40-godzinny wymiar pracy jest bardzo dobrym rozwi?zaniem, ale pod warunkiem, ?e jest on przestrzegany – mówi Monika Cie?lak z Citroen Polska. Dowodem na ?amanie…
Top