Tag Archives: konto

W ING jedne z najlepszych kont dla studentów i młodzieży

ING Bank Śląski oferuje jedne z najlepszych kont studenckich i młodzieżowych na rynku ? wynika z rankingu kont osobistych opracowanego przez redakcję portalu Money.pl. Portal Money.pl przenalizował ofertę 30 banków, które posiadają w ofercie rachunek bieżący dla klientów indywidualnych. Najwyżej oceniano banki, które nie pobierają opłat za aktywne korzystanie z kont.…

Zysk z lokaty rzadko przekracza 6 proc.

Banki oferuj? nowe lokaty krótkoterminowe, których oprocentowanie oscyluje wokó? 6 proc. w uj?ciu rocznym. Z drugiej strony instytucje nadal podnosz? op?aty za podstawowe us?ugi bankowe. Co w ci?gu minionego tygodnia zmieni?o si? w bankowo?ci dla klientów indywidualnych? DEPOZYTY Lokaty 4 maja eurobank wprowadzi?…

Duży procent w dużym banku

Kredyt Bank wprowadza półroczną Lokatę z Premią, oprocentowaną na 6,5% skali roku. Bank dodatkowo podwyższy procentowanie do 6,7% tym, którzy otworzą konto osobiste w Kredyt Banku z regularnymi wpływami.Promocji towarzyszy kampania reklamowa „Lokaty z premią”. Kredyt Bank wprowadził 6-miesięczną Lokatę z Premią – za nowe środki ofertuje 6,5% w skali roku.…

Zmiana oprocentowania produktów oszczędnościowych w PLN

ING Bank Śląski podjął decyzję o zmianie oprocentowania wybranych produktów oszczędnościowych w PLN dla klientów indywidualnych. Nowe stawki obowiązujące od 29 marca 2011 r. prezentuje poniższa tabela: Produkt Oprocentowanie Przed zmianą Po zmianie  Lokata Ekstra Premia Plus 3M 4,50% 4,00%  Lokata Ekstra Premia 12M 5,00% 4,50% Lokaty Ekstra Premia to produkty oszczędnościowe przeznaczone dla klientów, którzy posiadają Otwarte Konto Oszczędnościowe lub są jego współposiadaczami.…

jako? czy Jako??? bank, czy MultiBank?

1-go maja MultiBank rozpocz?? kampani? promuj?c? rachunki ze zwrotem op?at dla Klientów indywidualnych. W komunikacji wykorzystuje radio, Internet, outdoor oraz powierzchni? witryn w placówkach. Akcja potrwa do 31 czerwca 2009 r. W ogólnopolskich i tematycznych stacjach radiowych uka?? si? spoty prezentuj?ce…
Top