Tag Archives: dni

Zysk z lokaty rzadko przekracza 6 proc.

Banki oferuj? nowe lokaty krótkoterminowe, których oprocentowanie oscyluje wokó? 6 proc. w uj?ciu rocznym. Z drugiej strony instytucje nadal podnosz? op?aty za podstawowe us?ugi bankowe. Co w ci?gu minionego tygodnia zmieni?o si? w bankowo?ci dla klientów indywidualnych? DEPOZYTY Lokaty 4 maja eurobank wprowadzi?…

XXIV struktura w Kredyt Banku

Od wtorku, 31 maja 2011 roku  Kredyt Bank zaoferuje klientom 11-tą z 24 zaplanowanych na ten rok lokat strukturyzowanych. Zysk z lokaty może wynieść do 8,5% w skali roku. Przez najbliższe trzy dni (od 31 maja do 2 czerwca br.) bank ma w ofercie XXIV edycję lokaty strukturyzowanej, opartą o konstrukcję Duble No Touch.…

Kredyt Bank na facebook.com

W ubiegłym tygodniu Kredyt Bank uruchomił swój fanpage na Facebooku. Jest on istotnym elementem nowej strategii komunikacyjnej Kredyt Banku. Kredyt Bank w ubiegłym tygodniu uruchomił swój fanpage pod adresem www.facebook.com/KredytBank. Dialog oraz interakcja w mediach społecznościowych są elementem komunikacji banku z klientami i otoczeniem.…
Top