Tag Archives: czas

Lepiej pożyczyć z banku i zrealizować noworoczne postanowienia

W ramach noworocznej akcji promocyjnej, ING Bank Śląski proponuje klientom pożyczkę gotówkową. To kontynuacja dotychczasowych działań komunikacyjnych banku. Początek roku to czas noworocznych postanowień. W styczniu pełni zapału chcemy zmienić coś na lepsze, nauczyć się języka obcego, zrobić remont czy pojechać w wymarzone miejsce.…

Zysk z lokaty rzadko przekracza 6 proc.

Banki oferuj? nowe lokaty krótkoterminowe, których oprocentowanie oscyluje wokó? 6 proc. w uj?ciu rocznym. Z drugiej strony instytucje nadal podnosz? op?aty za podstawowe us?ugi bankowe. Co w ci?gu minionego tygodnia zmieni?o si? w bankowo?ci dla klientów indywidualnych? DEPOZYTY Lokaty 4 maja eurobank wprowadzi?…

jako? czy Jako??? bank, czy MultiBank?

1-go maja MultiBank rozpocz?? kampani? promuj?c? rachunki ze zwrotem op?at dla Klientów indywidualnych. W komunikacji wykorzystuje radio, Internet, outdoor oraz powierzchni? witryn w placówkach. Akcja potrwa do 31 czerwca 2009 r. W ogólnopolskich i tematycznych stacjach radiowych uka?? si? spoty prezentuj?ce…

Nowa oferta dla firm ING Banku Śląskiego

Firmy potrafią liczyć – wynika z przeprowadzonego niedawno przez ING Bank Śląski badania oczekiwań firm w stosunku do banków. W oparciu o ich wyniki bank przygotował nową ofertę ING Direct Business. Jej wprowadzeniu towarzyszy kampania reklamowa, która rozpoczyna się 17 maja br.…
Top