Oszczędzanie articles

Ponad 400 mln zł na Nowym Koncie Oszczędnościowym

Ponad 400 mln zł na Nowym Koncie Oszczędnościowym

W ciągu niespełna miesiąca wartość środków zdeponowanych przez Klientów na Nowym Koncie Oszczędnościowym Banku Pocztowego wzrosła o 40 mln zł. Odkąd na początku października Bank Pocztowy podniósł podstawowe oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego do 5% w skali roku saldo zgromadzonych na nim środków zaczęło ponownie bardzo szybko wzrastać.…

Tani kredyt dzi?ki karcie

Karta kredytowa mo?e by? naprawd? tanim ?ród?em finansowania. Oprocentowanie karty MasterCard DnB NORD wynosi jedynie 10,5%. W Polbanku za roz?o?enie operacji na nieoprocentowane raty wystarczy zap?aci? 5% prowizji. Natomiast w Deutsche Banku nawet przez 86 dni mo?na korzysta? z ca?kowicie bezp?atnego…

Polacy realnie wciąż zarabiają mniej

Przeciętne wynagrodzenia w listopadzie to dokładnie 3403,92 zł – zaledwie 2,3 proc. więcej niż rok temu. Po uwzględnieniu inflacji stać nas na coraz mniej. Opublikowane przez GUS dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia wskazują, że kryzys co prawda Polskę ominął, ale obecna sytuacja na rynku pracy do dobrych nie należy.…

3 dni handlu i święta

To będzie bardzo spokojny tydzień. Już w poprzednim niewiele działo się na parkietach. Przed nami tylko 3 sesje: Św. Mikołaja już tu dawno nie ma. Ubiegły tydzień na większości giełd na świecie był dosyć spokojny. WIG20 stracił nieco ponad 2 proc.…

Polską gospodarkę teraz ratuje już tylko eksport

Popyt wewnętrzny nie jest już motorem wzrostu. Polska gospodarka, gdyby nie eksport byłaby na biegu jałowym. Takie wnioski można wysnuć analizując dzisiejsze skorygowane dane Głównego Urzędu Statystycznego na temat wpływu poszczególnych kategorii gospodarczych na wzrost realny Produktu Krajowego Brutto w drugim kwartale br.…
Top